ร้านขายของ รายละเอียด

ยางใน 26 "(STREET)
จำนวน ปริมาณ

ยางใน 26 (008)

ราคา540

จำนวนของที่มีจำหน่าย: 6 ของที่มีอยู่

บอร์ สินค้า: 008

ยางใน 26 "x 2.1
เหมาะสำหรับ NINJA TDE 05 

ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และจัดส่งแบบมาตรฐาน (ประเทศไทย)
(เงินสดและค่าดำเนินการ: 340 บาท